We're always looking for more great people to join our team. Work remotely from wherever you are in the world. You'll work with a diverse group of bright and passionate folks committed to fostering internet freedom worldwide.

Các khai trương Hiện tại

Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi không có bất kỳ vị trí mở chính thức nào. Mặc dù vậy, xin vui lòng kiểm tra lại sớm nhé!

Các lần mở trước

 • Android Developer
 • Backend Engineer for OONI
 • Bookkeeper-Payroll Specialist
 • Bookkeeper-Payroll Specialist
 • Brand Designer
 • Browser Developer
 • Browser Developer
 • Call for Applications: Board of Directors
 • Developer Data Architect
 • Director of Engineering
 • Director of Strategic Communications
 • Education and Communities Coordinator
 • Executive Assistant
 • Fundraising Coordinator
 • Metrics Data Architect
 • Onion Services Site Reliability Engineer
 • Product Designer
 • Project Manager
 • Senior System Administrator
 • Shadow Simulation Developer
 • Software Developer for Anti-Censorship Team
 • Software Developer for Anti-Censorship Team
 • Software Developer, Rust
 • Software Engineer (C Developer)
 • Software Engineers for Applications Team
 • Software Engineers for Applications Team
 • Systems Administrator
 • User Support Specialist

Tự ngẫm rằng bạn có thể giúp đỡ chúng tôi từ một vị trí chưa được liệt kê? Chúng tôi cũng dựa vào một cộng đồng rộng lớn bao gồm các cá nhân đóng góp tình nguyện và nhiều người đã trở thành nhân viên có lương. Chúng tôi mời bạn cùng gia nhập chúng tôi trên IRC để tìm hiểu cách bạn có thể tham gia.