Το Tor Project Inc. είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 501(c)(3) των Η.Π.Α. δεσμευμένος στη διαφάνεια του έργου και των αναφορών του.

Ιδρυτικά έγγραφα

Tor Project Bylaws Amended and restated Bylaws for Tor Project, Inc. Προβολή PDF
Tor Conflict of Interest Policy Policy protecting the organization's interest from officers and directors entering arrangements that might benefit their private interests. Προβολή PDF
Tor Certificate of Legal Existence Certificate of Legal Existence for Tor Project, Inc. Προβολή PDF
Tor Articles of Organization as filed Articles of Organization as they were filed by the Commonwealth of Massachusetts, including continuation pages. Προβολή PDF
Tor Articles of Organization Articles of Organization for Tor Project, Inc. Προβολή PDF
IRS Determination Letter IRS decision that Tor Project, Inc. is exempt from Federal income tax under section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. Προβολή PDF
Form 1023 Exhibit A Form 1023 Exhibit A. Προβολή PDF
Form 1023 Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. Προβολή PDF

Αναφορές

Έτος Τύπος Τίτλος
2022 IRS 990 2022 IRS Form 990 Προβολή PDF
2022 AUDIT 2022 Financial Statements Προβολή PDF
2021 IRS 990 2021 IRS Form 990 Προβολή PDF
2021 AUDIT 2021 Financial Statements Προβολή PDF
2021 ANNUAL REPORT 2020-2021 Annual Report Προβολή PDF
2020 IRS 990 2020 IRS Form 990 Προβολή PDF
2020 AUDIT 2020 Financial Statements Προβολή PDF
2020 ANNUAL REPORT 2019-2020 Annual Report Προβολή PDF
2019 IRS 990 2019 IRS Form 990 Προβολή PDF
2019 AUDIT 2019 Financial Statements Προβολή PDF
2018 IRS 990 2018 IRS Form 990 Προβολή PDF
2018 AUDIT 2018 Financial Statements Προβολή PDF
2017 IRS 990 2017 IRS Form 990 Προβολή PDF
2016 IRS 990 AUDIT 2016 IRS Form 990 and Independent Audit Results Προβολή PDF
2015 IRS 990 AUDIT 2015 IRS Form 990, State of MA Form PC, and Independent Audit Results Προβολή PDF
2014 IRS 990 AUDIT 2014 IRS Form 990, State of MA Form PC, and Independent Audit Results Προβολή PDF
2013 AUDIT 2013 State of MA Form PC Προβολή PDF
2013 IRS 990 2013 IRS Form 990 Προβολή PDF
2013 AUDIT 2013 Financial Statements Προβολή PDF
2012 AUDIT 2012 State of MA Form PC Προβολή PDF
2012 IRS 990 2012 IRS Form 990 Προβολή PDF
2012 AUDIT 2012 Financial Statements Προβολή PDF
2012 ANNUAL REPORT 2012 Annual Report Προβολή PDF
2011 AUDIT 2011 State of MA Form PC Προβολή PDF
2011 AUDIT 2011 IRS Form 990 Προβολή PDF
2011 AUDIT 2011 Financial Statements and Audit Report Προβολή PDF
2011 FISCAL YEAR 2011 Dept of Commerce Data Collection Form Προβολή PDF
2010 IRS 990 AUDIT 2010 IRS Form 990, State of MA Form PC, and Independent Audit Results Προβολή PDF
2009 IRS 990 2009 IRS Form 990 Προβολή PDF
2009 AUDIT 2009 Financial Statements and Audit Results Προβολή PDF
2009 FISCAL YEAR 2009 Dept of Commerce Data Collection Form Προβολή PDF
2009 ANNUAL REPORT 2009 Annual Report Προβολή PDF
2008 IRS 990 2008 IRS Form 990 Προβολή PDF
2008 AUDIT 2008 Financial Statements and Audit Results Προβολή PDF
2007 IRS 990 2007 IRS Form 990 Προβολή PDF