მდგრადი ვერსიის გამოშვებამდე, გამოდის Alpha-ვერსია ახალი შესაძლებლობების მოსასინჯად და ხარვეზების გამოსავლენად. გთხოვთ ჩამოტვირთოთ Alpha მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მზად ხართ გაუმკლავდეთ გაუმართაობებს და გსურთ დაგვეხმაროთ ხარვეზების მოხსენებაში, ამასთანავე, თუ ეს არ იქნება თქვენთვის საფრთხის შემცველი.

ენა Windows macOS GNU/Linux
See supported languages 32-bit (sig) / 64-bit (sig) 64-bit (sig) 32-bit (sig) / 64-bit (sig)
Tor-ბრაუზერი Android-ზე Alpha
Google Play
aarch64 (sig)
armv7 (sig)
x86 (sig)
x86_64 (sig)