Para se të hedhin në qarkullim një version të qëndrueshëm të software-it tonë, hedhim në qarkullim një version alfa, për të testuar veçori dhe gjetur të meta. Ju lutemi, shkarkoni një alfa vetëm nëse s’keni problem me ca gjëra që s’funksionojnë si duhet, dëshironi të na ndihmoni dhe të njoftoni të meta dhe s’e nuk vini në rrezik veten tuaj.

Gjuhë Windows macOS GNU/Linux
Shihni gjuhët e mbuluara 32-bit (sig) / 64-bit (sig) 64-bit (sig) 32-bit (sig) / 64-bit (sig)
Shfletues Tor për Android Alpha
Google Play
aarch64 (sig)
armv7 (sig)
x86 (sig)
x86_64 (sig)